Automationsingenjör/-tekniker

IPAR söker automationsingenjör/-tekniker. Vi ser en ökande efterfrågan av konvertering till fossilfri drift hos våra kunder och söker nu programmerare för PLC-system. IPAR utför i huvudsak projekt inom bioenergibranschen. Typiska projekt är nybyggnad av värmeanläggningar 2-30MW där vi levererar kompletta automationslösningar från projektering till driftsatt anläggning. IPAR utför även många uppgraderingar av befintliga fjärrvärmeanläggningar med [...]